Skip to content

Polityka Prywatności


 • § 1. Postanowienia Ogólne
  Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 62, 19-300 Ełk REGON 790180467 NIP 848-00-00-948 KRS 0000066277
  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.Na potrzeby lepszego odbioru niniejszej Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „Ja” czyli PEC w Ełku Sp. z o.o.

  Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu na mojej stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).Wszelkie dane osobowe podawane telefonicznie, mailowo lub w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 • § 2. Przetwarzanie Danych
  Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c) w zakresie i celu prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d) w zakresie i celu wynikającym z treści pytania lub wiadomości, którą do mnie kierujesz, np. w celu odpowiedzi na Twoje pytanie lub wiadomość, umówienia się na konsultację przy użyciu formularza kontaktowego.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Kontakt ze mną (Administratorem), czyli osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w mojej firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@pec.elk.pl. Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody tylko i wyłącznie w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych.Mam prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.Nie udostępniam danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.Wprowadziłem kontrolę dostępu do danych, dzięki czemu minimalizuję skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie  albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

 • § 3. Pliki cookies
  Witryna oze.pec.elk.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
  Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
  Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzi Google Analitics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Hotjar, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.
  Pozwala to na dopasowanie treści witryny, z której korzysta użytkownik, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
  Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz marki w celu optymalizacji działań. Na mojej witrynie oze.pec.elk.pl wykorzystuję następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowuję i wykorzystuję tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Nieprawidłowości mogą być zgłaszane do następujących instytucji:
Krajowy Punkt Kontaktowy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Przejdź do zasad zgłaszania nieprawidłowości


Strona używa plików Cookies
Polityka i bezpieczeństwo danych osobowych

Designed and developed with good-idea.agency

Skip to content