Skip to content

Wspólnie działamy na rzecz Europy

Zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

pec-komin-elk_5

Poznaj wpływ projektu na środowisko

pec-komin-dym-elk

Emisja dwutlenku węgla

Każdy kraj, w tym także Polska, zobowiązany jest w ramach międzynarodowych zobowiązań EMEP (ang. European Monitoring Environmental Program) do corocznej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń. Rozwój techniki i technologii oraz ostre uregulowania prawne spowodowały, że udział przemysłu w emisji tych zanieczyszczeń jest znacząco mniejszy w porównaniu do lat 90-tych ubiegłego stulecia. Szczególnie istotny jest dwutlenek węgla, który jest gazem cieplarnianym. Dlatego też emisja dwutlenku węgla jest używana jako jeden z głównych wskaźników w ocenie oddziaływania zużycia energii na środowisko. Polska plasuje się na 21. miejscu światowej listy największych emitentów CO2 i na 3. miejscu wśród krajów europejskich, z udziałem 10,3%.
pec-elk-zrebki

Ekologiczne materiały

Ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ograniczenia emisji CO2, NOx, SO2 i pyłów oraz dążenie do dekarbonizacji i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii konieczna będzie głęboka modernizacja lub wymiana przestarzałych źródeł energii. Rozwiązaniem, które pozwoli na spełnienie wszystkich norm i obostrzeń okazały się kotłownie biomasowe. Popularność tego typu ogrzewania związana jest z relatywnie niską ceną paliwa odnawialnego oraz jego łatwą dostępnością. Materiał opałowy pochodzi z produkcji leśnej (zrębki drzewne, trociny) i rolnej. Kolejnym argumentem przemawiającym za tą technologią jest ciągły rozwój technologii wykorzystujących OZE, który jest głównym założeniem polityki energetycznej UE. Spalanie biomasy jest korzystniejsze dla środowiska z uwagi na niższą zawartość szkodliwych pierwiastków. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń to dodatkowy argument, który przemawia za wykorzystywaniem biomasy w systemach ciepłowniczych miast.

pec-elk-eco-ekogroszek

Oddziaływanie na środowisko

Projekt „Wymiana kotła węglowego typu WR-25 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk” pozwoli na realizację jednego z najważniejszych celów ogólnoświatowych, a mianowicie poprawy ochrony środowiska. Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO2 o około 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności energetycznej gospodarki. Dzięki systemowi opartemu na odnawialnych źródłach energii możliwe będzie zmniejszenie ilości zużywanego paliwa (węgla kamiennego) koniecznego do produkcji założonej ilości ciepła. Pozwala to znacząco zmniejszyć oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko

Poznaj szczegółowe informacje dzięki broszurom

Pobierz prezentacje i pliki, w których znajdziesz szczegółówe informacje dot. projektu

Schemat działania instalacji spalania biomasy

Paliwo (zrębki drzewne, trociny) jest dostarczane ładowarką na ruchomą podłogę (a) w magazynie biomasy, skąd jest przekazywane na przenośnik (b), który je transportuje do zespołu podajnika (c).

Popychacz hydrauliczny przemieszcza paliwo na ruszt schodkowy komory spalania – palenisko z rusztem schodkowym (d). Spaliny powstałe w wyniku procesu spalania przechodzą przez kocioł wodny (f ), oddając ciepło.

Następnie spaliny przechodzą przez wieżę ekonomizerów (g) oddając energię resztkową. Po przejściu przez ekonomizery spaliny trafiają do multicyklonu (h) i elektrofiltra (i), w których następuje zgrubne i dokładne usuwanie pyłu ze spalin.

Pyły z multicyklonu, elektrofiltra opadają na przenośnik ślimakowy i są transportowane do pojemnika. Spaliny będą trafiać na ekonomizer kondensacyjny (mokry – układ kondensacji spalin) wraz z układem uzdatniania kondensatu, pozwalającym na odprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej. Oczyszczone z pyłów spaliny wyprowadzane są przez komin do atmosfery.

schemat-dzialania-biomasy-pec-elk

Dołącz no newslettera

Powiadomimy Cię o najnowszych aktualnościach i przebiegu projektu

Nieprawidłowości mogą być zgłaszane do następujących instytucji:
Krajowy Punkt Kontaktowy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Przejdź do zasad zgłaszania nieprawidłowości


Strona używa plików Cookies
Polityka i bezpieczeństwo danych osobowych

Designed and developed with good-idea.agency

Wspólnie działamy na rzecz Europy

Zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Poznaj wpływ projektu na środowisko

pec-komin-dym-elk

Emisja dwutlenku węgla

Każdy kraj, w tym także Polska, zobowiązany jest w ramach międzynarodowych zobowiązań EMEP (ang. European Monitoring Environmental Program) do corocznej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń. Rozwój techniki i technologii oraz ostre uregulowania prawne spowodowały, że udział przemysłu w emisji tych zanieczyszczeń jest znacząco mniejszy w porównaniu do lat 90-tych ubiegłego stulecia. Szczególnie istotny jest dwutlenek węgla, który jest gazem cieplarnianym. Dlatego też emisja dwutlenku węgla jest używana jako jeden z głównych wskaźników w ocenie oddziaływania zużycia energii na środowisko. Polska plasuje się na 21. miejscu światowej listy największych emitentów CO2 i na 3. miejscu wśród krajów europejskich, z udziałem 10,3%.
pec-elk-zrebki

Ekologiczne materiały

Ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ograniczenia emisji CO2, NOx, SO2 i pyłów oraz dążenie do dekarbonizacji i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii konieczna będzie głęboka modernizacja lub wymiana przestarzałych źródeł energii. Rozwiązaniem, które pozwoli na spełnienie wszystkich norm i obostrzeń okazały się kotłownie biomasowe. Popularność tego typu ogrzewania związana jest z relatywnie niską ceną paliwa odnawialnego oraz jego łatwą dostępnością. Materiał opałowy pochodzi z produkcji leśnej (zrębki drzewne, trociny) i rolnej. Kolejnym argumentem przemawiającym za tą technologią jest ciągły rozwój technologii wykorzystujących OZE, który jest głównym założeniem polityki energetycznej UE. Spalanie biomasy jest korzystniejsze dla środowiska z uwagi na niższą zawartość szkodliwych pierwiastków. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń to dodatkowy argument, który przemawia za wykorzystywaniem biomasy w systemach ciepłowniczych miast.

pec-elk-eco-ekogroszek

Oddziaływanie na środowisko

Projekt „Wymiana kotła węglowego typu WR-25 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk” pozwoli na realizację jednego z najważniejszych celów ogólnoświatowych, a mianowicie poprawy ochrony środowiska. Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO2 o około 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności energetycznej gospodarki. Dzięki systemowi opartemu na odnawialnych źródłach energii możliwe będzie zmniejszenie ilości zużywanego paliwa (węgla kamiennego) koniecznego do produkcji założonej ilości ciepła. Pozwala to znacząco zmniejszyć oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko

Poznaj szczegółowe informacje dzięki broszurom

Pobierz prezentacje i pliki, w których znajdziesz szczegółówe informacje dot. projektu

schemat-dzialania-biomasy-pec-elk

Schemat działania instalacji spalania biomasy

Paliwo (zrębki drzewne, trociny) jest dostarczane ładowarką na ruchomą podłogę (a) w magazynie biomasy, skąd jest przekazywane na przenośnik (b), który je transportuje do zespołu podajnika (c).

Popychacz hydrauliczny przemieszcza paliwo na ruszt schodkowy komory spalania – palenisko z rusztem schodkowym (d). Spaliny powstałe w wyniku procesu spalania przechodzą przez kocioł wodny (f ), oddając ciepło.

Następnie spaliny przechodzą przez wieżę ekonomizerów (g) oddając energię resztkową. Po przejściu przez ekonomizery spaliny trafiają do multicyklonu (h) i elektrofiltra (i), w których następuje zgrubne i dokładne usuwanie pyłu ze spalin.

Pyły z multicyklonu, elektrofiltra opadają na przenośnik ślimakowy i są transportowane do pojemnika. Spaliny będą trafiać na ekonomizer kondensacyjny (mokry – układ kondensacji spalin) wraz z układem uzdatniania kondensatu, pozwalającym na odprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej. Oczyszczone z pyłów spaliny wyprowadzane są przez komin do atmosfery.

Dołącz no newslettera

Powiadomimy Cię o najnowszych aktualnościach i przebiegu projektu

Nieprawidłowości mogą być zgłaszane do następujących instytucji:
Krajowy Punkt Kontaktowy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Przejdź do zasad zgłaszania nieprawidłowości


Strona używa plików Cookies
Polityka i bezpieczeństwo danych osobowych

Designed and developed with good-idea.agency

Skip to content